| Poreklo blaga

Dne 10. 2. 2023 je bilo v Uradnem listu EU C 51 objavljeno novo obvestilo Komisije o uporabi prehodnih pravil o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami uporabnicami v PEM območju. Od 1. 2. 2023 dalje je možna diagonalna kumulacija na podlagi prehodnih pravil o poreklu med EU, državami, vključenimi v stabilizacijsko-pridružitveni proces EU, z izjemo Bosne in Hercegovine (AL, KO, MK, RS, ME) in Republiko Moldavijo. Prehodna pravila o poreklu med EU ter Bosno in Hercegovino se ne uporabljajo.

Obvestilo Komisije o uporabi prehodnih pravil o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami uporabnicami v pan-evro-mediteranskem območju