| FATCA

Finančne institucije Slovenije, ki Finančni upravi RS, v skladu s VI. poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o računih ZDA, o katerih se poroča (FATCA sporočila) obveščamo, da so na podlagi 266.g člena ZDavP-2 dolžne oddati informacije za poročevalsko leto 2022 do 31. maja 2023. Finančna uprava RS preveri tehnično veljavnost prejetih FATCA sporočil in poročevalskim finančnim institucijam pripravi povratno informacijo o tehnični ustreznosti v obliki statusnega sporočila predvidoma v roku 1-2 dni.

Poročevalske finančne institucije morajo informacije sporočati v skladu z navodili za dostavo, ki so objavljena v Prilogi 18 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 30/17).

Finančne institucije, ki prvič oddajajo FATCA sporočilo Finančni upravi RS, morajo pri vzpostavitvi komunikacijskega kanala urediti sledeče:

  1. Pred začetkom poročanja je potrebno v sistem eDavki (preko dokumenta Edp-PriSP na portalu eDavki) registrirati strežniški certifikat finančne institucije, ki bo izmenjevala podatke o finančnih računih. Navodila za registracijo so v prilogi Tehničnega protokola, ki je objavljen na spletni strani FURS v razdelku Tehnične informacije, v zip datoteki Tehnične zahteve za pošiljanje informacij Finančni upravi Republike Slovenije (v primeru težav se finančne institucije lahko obrnejo na tehnično podporo eDavki: sd.fu(at)gov.si). 
  2. Po uspešni registraciji morajo finančne institucije na naslov sd.fu(at)gov.si poslati obvestilo (prosti tekst), da je registracija certifikata uspela (pri tem naj finančne institucije navedejo številko Edp-PriSP dokumenta, ki so ga oddale preko portala eDavki oziroma davčno številko institucije, ki je oddala dokument). FURS namreč na podlagi tega obvestila strežniški certifikat ustrezno aktivira, o čemer finančno institucijo preko elektronske pošte tudi obvesti.
  3. Finančna institucija za izmenjavo podatkov uporabi spletno storitev ZBS_B2BService, verzijo 2.12.
  4. Finančna institucija mora uvoziti FURS B2B profil. Profil za produkcijsko okolje je objavljen na spletni strani FURS v razdelku Tehnične informacije, v zip datoteki Tehnične zahteve za pošiljanje informacij Finančni upravi Republike Slovenije. Hkrati je potrebno preveriti, da je ustrezno uvoženo vmesno (intermediate) (Entrust Certification Authority - L1M) in root (Entrust Root Certification Authority - G2) potrdilo v trusted store in da ima aplikacija ZBS dostop do le-tega. Le-ta se lahko prenese z uradne strani izdajatelja Entrust.
  5. Finančna institucija v naslednjem koraku preko ZBS_B2B kanala pošlje Profil z vsebovanim javnim ključem digitalnega certifikata za podpisovanje datotek. Izmenjava profilov je standardna operacija ZBS_B2B aplikacije v.2.12 - na maski »Splošne nastavitve« se preko gumba »Pošlji profil« izvede pošiljanje profila na FURS. Registracija profila poteka na FURS avtomatično, finančna institucija zato v primeru uspešno poslanega profila ne prejme nazaj nobenega obvestila.
  6. Po uspešno izvedenih korakih od 1 do 5 sledi izmenjava FATCA sporočil.

Navedeno velja tudi v primeru menjave strežniškega certikata.

Pošiljanje FATCA sporočil preko testnega komunikacijskega kanala ni predvideno.

Kontaktni naslov za tehnična vprašanja v zvezi z oddajo FATCA sporočil je sd.fu(at)gov.si.

Kontaktni naslov za vsebinska vprašanja je fatca.produkcija.fu(at)gov.si.