| OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU

Finančne institucije Slovenije, ki v skladu s III.A poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o finančnih računih Finančni upravi RS, obveščamo, da so dolžne oddati CRS sporočila za poročevalsko leto 2022 do 31. maja 2023. Finančna uprava RS preveri veljavnost prejetih sporočil in poročevalskim finančnim institucijam pripravi ustrezno povratno informacijo v obliki statusnega sporočila v roku nekaj dni oziroma v najkrajšem možnem času.

Poročevalske finančne institucije morajo informacije sporočati v skladu z navodili o dostavi, ki so objavljena v Prilogi 20 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 85/16 in 30/17).

Finančne institucije, ki prvič oddajajo CRS poročilo Finančni upravi RS, morajo pri vzpostavitvi produkcijskega komunikacijskega kanala ZBS_B2B za dostavo CRS sporočil urediti sledeče:

  1. Pred začetkom poročanja je potrebno v sistem eDavki (preko dokumenta Edp-PriSP na portalu eDavki) registrirati strežniški certifikat finančne institucije, ki bo izmenjevala podatke o finančnih računih. Navodila za registracijo so v prilogi Tehničnega protokola, ki je objavljen na spletni strani FURS v razdelku Tehnične informacije (v primeru težav se finančne institucije lahko obrnejo na tehnično podporo eDavki: sd.fu(at)gov.si). 
  2. Po uspešni registraciji morajo finančne institucije na naslov sd.fu(at)gov.si poslati obvestilo (prosti tekst), da je registracija certifikata uspela (pri tem naj finančne institucije navedejo številko Edp-PriSP dokumenta, ki so ga oddale preko portala eDavki oziroma davčno številko institucije, ki je oddala dokument). FURS namreč na podlagi tega obvestila strežniški certifikat ustrezno aktivira, o čemer finančno institucijo preko elektronske pošte tudi obvesti.
  3. Finančna institucija za izmenjavo podatkov uporabi spletno storitev ZBS_B2BService, verzijo 2.12.
  4. Finančna institucija mora uvoziti FURS B2B profil. Profil za produkcijsko okolje je objavljen na spletni strani FURS v razdelku Tehnične informacije. Hkrati mora finančna institucija preveriti, ali ima ustrezno uvoženo vmesno (intermediate) (Entrust Certification Authority - L1M) in root (Entrust Root Certification Authority - G2) potrdilo v trusted store in da ima aplikacija ZBS dostop do le-tega. Le-ta se lahko prenese z uradne strani izdajatelja Entrust.
  5. Finančna institucija v naslednjem koraku preko ZBS_B2B kanala pošlje Profil z vsebovanim javnim ključem digitalnega certifikata za podpisovanje datotek. Izmenjava profilov je standardna operacija ZBS_B2B aplikacije v.2.12 - na maski »Splošne nastavitve« se preko gumba »Pošlji profil« izvede pošiljanje profila na FURS. Registracija profila poteka na FURS avtomatično, finančna institucija zato v primeru uspešno poslanega profila ne prejme nazaj nobenega obvestila.
  6. Po uspešno izvedenih korakih od 1 do 5 sledi izmenjava CRS sporočil.

Navedeno velja tudi v primeru menjave strežniškega certifikata.

Pošiljanje CRS sporočil preko testnega komunikacijskega kanala za dostavo informacij o finančnih računih Finančni upravi RS ni predvideno.

S 1. 2. 2021 se je začela uporabljati nova verzija XML CRS sheme 2.0, ki jo morajo pri oddaji začetnih, popravljalnih ali ničelnih CRS poročil upoštevati vse poročevalske finančne institucije. Več o tem si preberite v rubriki Tehnične informacije.

Kontaktni naslov za tehnična vprašanja v zvezi z oddajo CRS sporočil je sd.fu(at)gov.si.

Kontaktni naslov za vsebinska vprašanje je crs.fu(at)gov.si.