| Poenostavitve

Navodilo začne veljati 24. 5. 2023.

Navodilo je bilo spremenjeno zaradi uvedbe SIAES2.

Navodila o odobrenem kraju predložitve blaga carini, št. 3/2021