| e-Davki

#eDavki

Obveščamo vas, da v skladu z zakonom (ZZVZZ, deveti odstavek 48. člena) za zavarovance, ki so vključeni v zavarovanje kot samozaposleni in hkrati prejemajo nadomestilo ali drugi dohodek iz obveznega socialnega zavarovanja velja pravilo, da morajo obvezni zdravstveni prispevek (OZP) plačati sami v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSV obrazec), ki ga predlagajo davčnemu organu kot samozaposleni zavarovanci.
 
Navedeno torej velja tudi za zavarovance, ki so hkrati prejemniki delne pokojnine (zavarovalna podlaga 070), delne invalidske pokojnine ali delnega nadomestila (zavarovalna podlaga 031). V teh primerih torej ZPIZ samozaposlenemu ne izvede odtegljaja za mesečni OZP od pokojnine oz. nadomestila, ampak mora samozaposleni plačati OZP sam, na podlagi OPSV obrazca. Kot izhaja iz objavljene novice bo ZPIZ bo za mesec januar 2024 takšnim zavezancem, pri katerih je pri obračunu na ZPIZ po pomoti prišlo do tega odtegljaja, vrnil odtegnjen OZP.