| e-Davki

#eDavki

Na portalu eDavki je od 15.1.2024 zagotovljen vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2023 iz REK obrazcev.

Podatki so sestavljeni na podlagi individualnih podatkov v REK obrazcih z datumom izplačila od 1.1.2023 do 31.12.2023. Vključeni so REK obrazci, ki so bili z navedenim kriterijem datuma izplačila FURS predloženi do vključno 12.1.2024.

Podatki so objavljeni brez osvežitve v primeru naknadno predloženih REK obrazcev ali popravkov REK obrazcev) in bodo izplačevalcem na vpogled do 31.1.2024.

Podatki so namenjeni le izplačevalcem za primerjavo podatkov iz predloženih iREK obrazcev in pripravljenimi obvestili prejemnikom dohodkov (Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023 mora izplačevalec predložiti prejemniku dohodka do 31.1.2024).

V pripravljenih podatkih so vključeni tudi podatkih o dohodkih, ugotovljenih v morebitnih davčnih nadzorih pri izplačevalcih za navedeno obdobje, ki jih je izplačevalec dolžan vključiti v obvestilo prejemniku dohodka.

Če izplačevalec na podlagi navedene primerjave ugotovi, da podatki, ki jih je predložil na iREK obrazcih, niso pravilni, mora predložiti manjkajoče REK obrazce oziroma popravke že vloženih REK obrazcev prek sistema eDavki, najkasneje do 31.1.2024. Podatki, predloženi po tem datumu, ne bodo upoštevani pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine.

Hkrati vas obveščamo, da so bile v zvezi s pripravljenimi podatki ugotovljene določene nepravilnosti, ki so v postopku odpravljanja, in sicer:

•             v primeru poročanja podatkov z uporabo REK vrste dohodka 1098, če je vključen vir dohodka 1101 in hkrati vir dohodka 1104,

•             v podatke niso vključeni podatki iz predloženih REK-1f obrazcev predloženih za izplačane dohodke od 1.1.2023 do 31.12.2023,

•             v podatkih niso upoštevani prispevki od neplačane odsotnosti, če v mesečnem iREKu ni nobenega dohodka.

Predvidoma 29.1.2024, bodo na portal eDavki za vpogled zagotovljeni popravljeni podatki.