| e-Davki

#eDavki

V zvezi s pozivanjem za predložitev RP-O v primeru davčnih zavezancev, katerih davčno obdobje je trimesečno, pojasnjujemo:

Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je trimesečje, predloži obračun DDV-O za trimesečno obdobje, medtem ko se rekapitulacijsko poročilo (RP-O) predloži za mesečno obdobje poročanja. RP-O se predloži le za mesec, v katerem davčni zavezanec opravi dobave, ki so predmet poročanja oziroma ko mora poročati o popravkih za pretekla obdobja poročanja.

Če trimesečni davčni zavezanec izkaže v obračunu DDV-O dobave v polju 12, in ne predloži RP-O za vse tri mesece oz. ne predloži za mesec/a, ko ni imel dobav,  o katerih bi moral poročati, prejme poziv za mesece, za katere RP-O ni predložil. Navedeno v praksi pomeni, da so npr. poziv za predložitev RP-O za obdobje december 2023 prejeli tudi trimesečni davčni zavezanci, ki niso predložili RP-O za obdobje december 2023 (ker niso imeli dobav, o katerih bi morali poročati), so pa predložili npr. RP-O za oktober in/ali november 2023.

Davčne zavezance obveščamo, da če so bili RP-O za mesece znotraj trimesečnega davčnega obdobja že ustrezno predloženi, da pozive za RP-O za obdobje poročanja, ki je znotraj trimesečnega davčnega obdobja, za katerega niso dolžni predložiti RP-O, štejejo za brezpredmetne.