| REK obrazci

Sprememba dokumenta.

Objavljena je nova 5. izdaja Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev (REK-O obrazec), ki vključuje spremembe na podlagi  Pravilnika o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (Uradni list RS, št. 103/2023).