| e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eDavki #G2G

Zavezancem svetujemo, da v kolikor napoved vsebuje več kot 10 transakcij (ne glede ali gre za odsvojitev vrednostnih papirjev in hkrati deleža v tuji družbi) da vrednostne papirje oziroma investicijske kupone vložijo preko sistema eDavki z napovedjo DOH-KDVP ter hkrati napovejo odsvojitev deleža tuje družbe z obrazcem –  NF-LD (lastni dokument) s spremnim dopisom obrazložitve in priloženim popisnim listom deleža v tuji družbi.