| e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eDavki #MobilnaAplikacija

V vpogledu so zagotovljeni popravljeni podatki za odmero dohodnine 2023 iz REK obrazcev.

Odpravljene so bile naslednje ugotovljene napake:
• v primeru poročanja podatkov z uporabo REK vrste dohodka 1098, če je vključen vir dohodka 1101 in hkrati vir dohodka 1104,
• v podatke niso vključeni podatki iz predloženih REK-1f obrazcev predloženih za izplačane dohodke od 1. 1. 2023 do 31.12. 2023,
• v podatkih niso upoštevani prispevki od neplačane odsotnosti, če v mesečnem iREKu ni nobenega dohodka.
 
Podatki so sestavljeni na podlagi individualnih podatkov v REK obrazcih z datumom izplačila od 1. 01. 2023 do 31. 12. 2023. Vključeni so REK obrazci, ki so bili z navedenim kriterijem datuma izplačila finančni upravi predloženi do vključno 27. 01. 2024 in bodo izplačevalcem na vpogled do 1. 2. 2024.