| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

V prehodnem obdobju, ki velja do 31. 12. 2025, morajo uvozniki blaga CBAM (cement, železo in jeklo, aluminij, električno energijo, gnojila in vodik) poročati o vgrajenih emisijah v blagu.

Seznam blaga po tarifnih oznakah, za katerega veljajo ukrepi CBAM, se nahaja v Prilogi 1 Uredbe 2023/956 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. maja 2023 o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah.

Obveznosti poročanja natančneje ureja Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1773 z dne 17. avgusta 2023 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2023/956 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti poročanja za namene mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah v prehodnem obdobju. Rok za predložitev prvega poročila, za blago uvoženo v četrtem četrtletju leta 2023, je 31. januar 2024. Za uspešno predložitev poročila v Prehodni register CBAM, se je potrebno registrirati* in pridobiti podatke o vgrajenih emisijah od proizvajalcev uvoženega blaga. O načinu in času posredovanja podatkov o emisijah, se uvozniki blaga CBAM v Slovenijo dogovorijo s proizvajalci in izvozniki blaga CBAM iz tretjih držav. Komisija je za ta namen pripravila tudi predlogo v obliki Excel tabele za enotno posredovanje podatkov o emisijah proizvajalcev uvoznikom blaga CBAM. Nahaja se na spletni strani Evropske komisije o mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah, kjer so objavljeni tudi navodila in opomniki za proizvajalce ter uvoznike, spletna izobraževanja, ki obravnavajo posamezne sektorje blaga CBAM in druge uporabne informacije.

Zavezanec za registracijo v Prehodni register in poročanje o emisijah v blagu je:

  • uvoznik blaga CBAM s sedežem v Republiki Sloveniji;
  • posredni carinski zastopnik, kadar zastopa uvoznika blaga CBAM s sedežem v RS in se s tem strinja;
  • posredni carinski zastopnik, kadar zastopa uvoznika, ki nima sedeža v RS.

Za namene obveščanja uvoznikov o obveznosti poročanja, se v aplikaciji TARIC proži poseben opozorilni ukrep, vezan na blago CBAM. Prav tako o obveznosti poročanja obvešča uvozni sistem SIAIS2, ki od 1. 10. 2023 dalje zaznava zgoraj navedeno blago v konkretni postavki carinske deklaracije in deklaranta opozori na obveznost poročanja v trenutku prepustitve blaga (elektronsko sporočilo IE429).

Obveznost poročanja ne velja za blago CBAM, katerega realna vrednost na pošiljko ne presega 150 eur.

* V Republiki Sloveniji registracija v Prehodni register CBAM še ni mogoča. Podrobnejše informacije o začetku in postopku izvajanja registracij (registracija se lahko izvede kadarkoli v obdobju do prvega poročanja), bodo objavljene naknadno.