| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Obveščamo vas, da s 1. 10. 2023 stopa v veljavo prehodno obdobje za vzpostavitev mehanizma CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).

Na podlagi Uredbe 2023/956 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. maja 2023 o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah, objavljene 16. maja 2023 v Uradnem listu EU št. L130 (Uredba CBAM). Mehanizem stopi v polno veljavo 1. 1. 2026.

CBAM je okoljski mehanizem, zasnovan v kontekstu Zelenega dogovora in podpore cilju ogljične nevtralnosti EU do l. 2050. Cilj mehanizma je zagotoviti, da izdelki iz uvoza vsebujejo strošek ogljičnega odtisa, torej izenačitev obdavčitve domačih in uvoženih proizvodov ter preprečitev uhajanja ogljika zaradi selitve proizvodnje iz EU v druge države, ki so glede zmanjšanja emisij manj ambiciozne. Uvozniki ogljično intenzivnega blaga bodo s polno uveljavitvijo uredbe CBAM morali kupiti kupone CBAM v vrednosti količine emisij CO2 po ceni, ki je komplementarna ceni emisij v že obstoječem sistemu emisijskih kuponov EU ETS. CBAM mehanizem se uporablja za blago, ki je navedeno v prilogi 1 uredbe CBAM, in sicer za cement, železo in jeklo, aluminij, električno energijo, gnojila in vodik (v nadaljevanju: blago CBAM).

Prehodno obdobje teče od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2025. V prehodnem obdobju CBAM bodo trgovci o emisijah, ki so del njihovega uvoza, za katerega velja mehanizem, le poročali, brez plačila kakršne koli finančne prilagoditve. Podjetja bodo tako imela dovolj časa za pripravo na nov sistem, hkrati pa bo to omogočilo natančno prilagoditev dokončne metodologije do leta 2026. Uvozniki blaga CBAM bodo sicer morali zbirati podatke za četrto četrtletje od 1. oktobra 2023, prva poročila pa bodo morali oddati do 31. januarja 2024.

Podrobnejše informacije glede registracije uvoznikov za namene poročanja (registracija bo potrebno izvesti kadarkoli v obdobju do prvega poročanja) in samega postopka poročanja bodo objavljene naknadno.

Za namene obveščanja uvoznikov o obveznosti poročanja je Evropska komisija v aplikaciji TARIC pripravila poseben opozorilni ukrep, vezan na blago CBAM, v postopku obdelave uvozne carinske deklaracije pa bodo deklaranti s strani carinskih organov  še posebej obveščeni o obveznosti poročanja.

Obveznost poročanja ne velja za blago CBAM, katerega realna vrednost na pošiljko ne presega 150 eur.

Evropska komisija je pripravila izvedbeno uredbo za prehodno obdobje s prilogami. Pripravila je tudi vrsto spletnih seminarjev za uvoznike in proizvajalce blaga CBAM, ki pokrivajo splošne značilnosti mehanizma CBAM in posebnosti vsakega sektorja blaga CBAM, da bi se lahko kar najbolje pripravili na začetek prehodnega obdobja in se seznanili s svojimi obveznostmi. Vse podrobnosti, predpisi, navodila, razpored spletnih seminarjev in informacije o registraciji so na voljo na spletni strani Komisije.