| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

V mesecu aprilu (18. 4. 2023) je v Republiki Sloveniji začel veljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, 40/23; v nadaljnjem besedilu ZČmIS-1), v katerega je implementirana Direktiva 1057/2020 o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012 v okviru mobilnostnega svežnja I.

Po ZČmIS-1 cestna preverjanja na območju R Slovenije opravljajo FURS in IRSI. FURS bo v celoti nadziral samozaposlene osebe. IRSD inšpekcijski organ – preverjanja po napotitvi.

Ker ste lahko člani kontaktne skupine za gospodarstvo za področje carin ali trošarin tudi v vlogi naročnika storitev mednarodnega prevoza, vam v spodnji povezavi podajamo nekaj informacij v zvezi z vašimi obveznostni.

Podrobnejša pravila pri napotenih voznikih