| Izvoz blaga

Deklaracije prepuščene v izvoz pred 24. 5. 2023, ki še niso bile v končnih stanjih, so bile migrirane v novo izvozno aplikacijo SIAES2.

Obveščamo vas, da bodo dne 10. 12. 2023 predmetne carinske deklaracije za katere carinski organ ni prejel ustreznega dokazila, da je blago zapustilo carinsko območje Unije, v skladu z drugim odstavkom 248. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446  (UL L 343/2015) avtomatsko izrečene za neveljavne.

Do takrat je še čas, da se carinskemu organu posredujejo dokazila, da je blago zapustilo carinsko območje Unije.