| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Kombinirane nomenklature EU, ki se nanaša na neužitne mešanice ali pripravke pod tarifno oznako 1518 00 95.

Kombinirana nomenklatura EU se spremeni tako, da se besedilo poimenovanja tarifne oznake popravi, kot je določeno v Popravku Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1998 z dne 20. septembra 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL EU L 159/2023).