| Omejevalni ukrepi

Zaradi obsega uvedenih omejevalnih ukrepov se povečuje verjetnost za izogibanje, na primer z uporabo zapletenih finančnih shem, ponarejanjem narave ali porekla blaga, s katerim se trguje, ali zanašanjem na ukrepanje v tretjih državah.

Zato obstaja večje tveganje, da se bodo gospodarski subjekti iz EU znašli v položaju, v katerem bi se oni ali njihovi poslovi partnerji poskušali izogibati uvedenih ukrepom, s čimer bi zmanjšali učinek sankcij in morda kršili predpise EU.

Evropska Komisija je izdala smernice za izvajanje posebne skrbnosti pri poslovanju za gospodarske subjekte iz EU, da pri njihovem poslovanju ne prišlo do izogibanja ukrepom, ki jih je EU sprejela proti Rusiji.

Smernice so objavljene na strani Evropske Komisije.