| Uvoz blaga

Obveščamo vas, da smo s strani Turškega Ministrstva za trgovino, Direktorata za carine prejeli obvestilo, da se lahko osnovno blago, ki je poslano za žrtve elementarnih nesreč – potresa uvoz brez uvoznih dajatev, če je poslano:

 • državnim organom,
 • organizacijam v javnem interesu,
 • davka oproščenim organizacijam, kot so navedene v seznamu predsedniškega urada.

Za lažjo in hitrejšo izvedbo in koordinacijo pristojnih ministrstev, naj bi bilo takšno blago poslano brezplačno enemu od organov/organizacij:

 • AFAD (Disaster and Emergency Management Presidency),
 • Ankara Social Assistance and Solidarity Foundation,
 • Şanlıurfa Social Assistance and Solidarity Foundation,
 • Kahramanmaraş Social Assistance and Solidarity Foundation,
 • Adıyaman Social Assistance and Solidarity Foundation,
 • Adana Social Assistance and Solidarity Foundation,
 • Hatay Social Assistance and Solidarity Foundation,
 • Diyarbakır Social Assistance and Solidarity Foundation.

Pri carinskih postopkih za tako blago se priložijo dokumenti: