| Trošarine (ZTro-1)

Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (Uradni list RS, št. 151/2022; v nadaljevanju uredba), ki je izšla dne 2. 12. 2022, določa zvišanja zneska trošarine za tobačne izdelke iz sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 47/16 s spremembami; v nadaljevanju ZTro-1) na dan 1. 5. 2023.

1. maja 2023 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

Pripomoček za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

Uporabniška navodila - priročnik TRO-RAZ