Koncesijska dajatev ter dodatna koncesijska dajatev za študentske servise

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Organizacije oziroma delodajalci, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, na podlagi podeljene koncesijske pogodbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so v skladu z Zakonom o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ)  ter Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), v povezavi z določbami zakonov o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS1314 in ZIPRS1415), dolžni obračunavati in plačati koncesijsko dajatev ter dodatno koncesijsko dajatev v proračunski sklad Republike Slovenije.

Osnova za obračun obeh koncesijskih dajatev je fakturirani prihodek od dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom za pretekli mesec. Koncesionarji morajo obračun pripraviti in ga preko sistema eDavki vložiti najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec. Obrazec obračuna je predpisan z Navodilom za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve.

NI NOVIC

PODJETJA - fizične osebe z dejavnostjo

MENI
SKRIJ
NA VRH