Eksplozivi in pirotehnični izdelki

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Eksplozivi so trdne ali tekoče eksplozivne snovi ali zmesi in eksplozivni predmeti, ki vsebujejo eno ali več eksplozivnih snovi, ki pri kemični reakciji sproščajo pline, katerih pritisk in hitrosti so takšni, da lahko uničijo okolico. Eksplozivi so tudi pirotehnične snovi ali zmesi, pri katerih nastajajo toplota, svetloba, zvok, plin, megla ali dim ali njihove kombinacije, ki so posledica neeksplozivnih, samodejnih in eksotermnih kemičnih reakcij.

Eksplozive za civilni trg delimo na gospodarska razstreliva, detonacijske in počasi goreče vžigalne vrvice ter detonacijske cevke, detonatorje in zakasnilce, smodnike in raketna goriva.

Pirotehnični izdelek je vsak izdelek, ki vsebuje eksplozivne snovi, pirotehnične snovi ali eksplozivno mešanico snovi, ki proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali kombinacijo takih učinkov, ki so posledica eksotermnih kemičnih reakcij. Pirotehnični izdelki se uvrščajo med ognjemetne izdelke, pirotehnične izdelke za odrska prizorišča in druge pirotehnične izdelke. Pirotehnični izdelki ne smejo vsebovati vojaških ali gospodarskih razstreliv, razen črnega smodnika in bliskovnih zmesi.

V Sloveniji je prepovedana prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorij 2 in 3, katerih glavni učinek je pok.

Vse dodatne informacije o zakonodaji glede eksplozivov in pirotehničnih sredstev so na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve, informacije glede predhodnih sestavin za eksplozive pa so na voljo na spletni strani Urada RS za kemikalije.

Zakonodaja Evropske unije

Direktive

  • Direktiva 93/15/EGS o usklajevanju določb v zvezi z dajanjem eksplozivov za civilno uporabo v promet in njihovim nadzorom (UL L 121)
  • Direktiva 07/23/ES o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet (UL L 54)

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH